Правна информация

Писател

Аксереал България ЕООД

Твърдишки Проход номер 23 – Et 7 1440 София

ID Number: 204203676

MOL: Микаел шолиер

Хостинг

Аксереал България ЕООД

Твърдишки Проход номер 23 – Et 7 1440 София

Правила и условия на ползване

Уебсайтът  www.axereal.bg се управлява от Аксереал България.С използването на уебсайта всеки потребител се съгласява с правилата и условията на ползване.

Всяка информация, документ или друг писмен материал се публикуват само с информационна цел. Аксереал България притежава всички  авторски права относно съдържанието на този уебсайт или на която и да било част от него /включително,но без да се ограничава само до следното-снимки, структура на уебсайта, писмени материали/.Логото на Аксереал, търговското име и всички марки на продукти ,които се появяват на уебсайта, са изключителна интелектуална собственост на Аксереал ,трета страна има право да  използва само тези от тях, за които има изричното писмено съгласие на Аксереал.

Забранено е използването, промяната, съхраняването или създаването на всякакъв вид права или заглавия върху съдържание или която и да е  част от него, върху снимки ,текстове, търговски марки или използването на същите по всякакъв друг начин без предварително писмено съгласие от Аксереал.

Предоставената на уебсайта информация да не се счита като професионален съвет. Аксереал не носи отговорност за вреди, произтичащи от бизнес решения ,взети въз основа на информацията, която се съдържа в уебсайта.

Доколкото е допустимо от приложимото законодателство, Аксереал не гарантира изпълнението на всички  задължения за непрекъснат или безупречен достъп до този уебсайт.

Аксереал изрично изключва всякаква отговорност за щети и/или загуби, произтичащи от достъпа, директното или косвено използване на уебсайта или информацията, документите или други писмени материали, достъпни на уебсайта, или поради неподходящото състояние за използване на уебсайта, или от неправилна работа, дефект, възможна повреда или неяснота.

Аксереал може да променя и преразглежда уебсайта, както да ограничава или прекратява достъпа до него по всяко време по свое усмотрение.

Въпроси или проблеми, възникнали при използването на уебсайта, нерегламентирани от настоящия документ, се уреждат от съответното законодателство на Република България.