Производство

В производствената си дейност Axereal България отдава голямо значение  на проследимостта, която е от основна важност в хранително-вкусовата промишленост и при фуражите. 

Спазвайки установени правила, Аxereal предлага на своите партньори запечатани семена с контролирано качество на произхода.  Производствената дейност на Axereal България включва следните сфери:  Твърда пшеница, пшеница, пивоварен ечемик, соя, грах и нахут.

За повече информация, моля, свържете се с нашите представители >

Пивоварен ечемик

Пшеница

Cоя