Търговия със зърна

Axereal държи стабилни позиции на пазара за посеви в Дунавския регион от 2002г. В началото, търговската дейност на неговата дъщерна компания се състояла единствено от търговия с ечемик. От тогава до днес дейността се е развила, а портфолиото на компанията се е разширило значително. В момента, Axereal България, съвместно с Axereal Hungary, предлага всички култури в портфолиото на компанията.

Основни страни за износ:

  • Италия
  • Румъния
  • Германия
  • Австрия
  • Хърватска
  • Полша
  • Словения