Сателитно приложение за посеви

През есента, след сеитба, всяка култура взима от почвата необходимото количество азот. В края на зимата, когато растежа започне отново, количеството азот е определено. В края на зимата, в съответствие с количеството азот в почвата и очакваната минерализация, има възможност да се прекалкулира общото количество азот, препоръчително за производството на съответните култури.

Сателитното приложение за посеви, предлагано от Axereal, съдържа сателитни снимки, чрез които може да се определи зелената маса в края на зимата и Airbus система, която ги обработва. Технологията позволява на всеки земеделец да прекалкулира общото количество азот, за да може да се съобрази с реалното състояние на растенията и почвата.