Консултации

С цел да подпомогнем професионалното производство на зърнени култури, нашата компания предлага земеделски консултации на своите партньори, за да посрещнат изискванията на потребителите към качеството и да създадат добавена стойност към продукта.

Като част от нашите консултации, ние предлагаме прецизна иновативна технология на нашите партньори в производството, с която да достигнат оптимален качествен и количествен добив.

Научете повече за сателитното приложение за посеви >

Sörárpa termeltetés