Axereal е най-голямото зърнено кооперативно съдружие във Франция, събиращо над 5 млн. тона зърно от 13 000 си кооперативни членове в основната житница на страната - обширния регион Centre Val de Loire, простиращ се на юг от Париж и стигащ до северната част на Оверн.

Компанията се стреми да насърчава и развива производството на своите членове, както и да допринася за създаването на висококачествени хранителни продукти. За да постигне целите си, Axereal поставя удовлетвореността на клиентите си в основата на своята бизнес стратегия.

Axereal подпомага развитието на своите клиенти като покрива цялата зърнено-производствена верига: от това да разберe какви са нуждите на клиентите до осигуряването на семената. Компанията намира пазари на 10 млн. тона зърно в естественото му или преработено състояние, както и на над 3 млн. тона брашно, малц и животински фуражи, преработени в собствени предприятия във Франция и Европа.

Обединявайки познанията от различни сфери на науката, иновации, изследвания и интернационализация, Axereal предлага на своите клиенти цели решения с истинска добавена стойност и е ключова фигура в производствената верига на зърнените култури. Axereal има над 3 200 служители и годишен оборот от 3.2 млрд. Евро. Създавайки повече стойност, благосъстояние и развивайки пазарите, кооперацията се стреми да се развива все по-близо до своите членове, за да може по-добре да осигури техните доходи.