Kратка история

През последните няколко години Axereal засили присъствието си в Централна и Източна Европа, като през 2015г. беше създадена Axereal Централна Европа. В България Axereal присъства от 2016г. с откриването на централния офис в София.