За нас

Axereal е кооперативна организация, състояща се от 13 000 земеделски производители. Компанията е лидер на френския пазар, както и един от най-важните участници на Средиземноморския пазар на житни култури.

Axereal България е дъщерна компания на Axereal и е представителят за България на зърнения отрасъл на Групата. Основните цели на бизнес политиката ни са устойчиво производство на зърна, отговарящи на пазарното търсене, подбор на сортовете зърна, както и непрекъснато подобряване на услугите.

Благодарение на търговската ни дейност, ние гарантираме удовлетвореността на клиентите и производителите в дългосрочен план.

С общо 1 500 000 ha производствена площ в Централна Франция и в Централна и Източна Европа, Axereal е един от най-големите производители на зърно в Европа с над 3000 служители, участващи в целия производствено-преработвателен процес.

Научете повече за дейността на Axereal в България >